Wspieramy Zrównoważone Organizacje

Reduce Poverty Susteo

Redukcja ubóstwa

Wspieranie lokalnych przedsiębiorstw zmniejsza ubóstwo
Susteo Reduce Hunger

Zero głodu

Nikt nie powinien być głodny

Zdrowie

Zrównoważony styl życia poprawia zdrowie i dobre samopoczucie
Education Susteo

Edukacja

Dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych dla wszystkich
Susteo Equality

Równość płci

Wszyscy jesteśmy równi
Susteo Energy Projects

Tania zielona energia

Tania zielona energia dla wszystkich
Susteo Economic growth

Rozwój ekonomii

Lokalny wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy
Susteo Sustainable Cities

Zdrowe społeczeństwo

Zdrowe miasta i społeczności
Susteo Responsible consumption

Odpowiedzialna konsumpcja

Wspieranie odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji
Susteo Climate Action

Zmiana klimatu

Wspieranie projektów chroniących klimat
Susteo life below water

Życie i woda

Ochrona ekosystemów i przywracanie różnorodności biologicznej

Menu główne