Sprzedawaj z susteo

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy sklepu internetowego działającego pod  adresem www.susteo.com
 2. Właścicielem, sprzedawcą i administratorem strony internetowej jest SUSTEO z siedzibą przy ul. Ryzowa 44/24, 02-495 Warszawa.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy to Susteo@gmail.com
 4. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie internetowej Sklepu.
 5. Sklep wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Usługa newslettera
  • Rozmowy na czacie online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach (Kupujących) i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach wprowadzanych do systemów Sprzedawcy.
  2. Zapisując pliki cookie na urządzeniach końcowych (tzw. „Ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Sprzedawcę

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisyjnej (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie są szyfrowane na komputerze użytkownika i można je odczytać tylko na serwerze docelowym.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są szyfrowane w taki sposób, że tylko sprzedawca, który ma klucz, może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek kradzieży bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkownika są przechowywane w formie skrótu. Funkcja skrótu działa w jednym kierunku – nie można odwrócić jej działania, co jest obecnie standardem przechowywania haseł użytkowników.
 4. Sprzedawca okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Sprzedawca regularnie wykonuje kopie zapasowe.
 6. Ważnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja całego oprogramowania wykorzystywanego przez Sprzedawcę do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Witryna jest hostowana (utrzymywana technicznie) na serwerze internetowym E-scape usluge
  Schiavuzzijev prilaz 32, HR-52100 Pula Pula
 2. Firma hostingowa:
  • stosuje środki w celu ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie zapasowe),
  • stosuje odpowiednie środki w celu ochrony miejsc przetwarzania w przypadku pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  • stosuje odpowiednie środki w celu ochrony systemów przetwarzania w przypadku nagłej awarii zasilania (np. podwójne linie energetyczne, agregaty, systemy zasilania napięciem UPS),
  • stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa w celu uzyskania dostępu do stron przetwarzających dane (np. kontrola dostępu, monitorowanie),
  • stosuje środki w celu zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
  • stosuje rozwiązania organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu ochrony i poufności (szkolenia, przepisy wewnętrzne, zasady dotyczące haseł itp.),
  • mianował inspektora ochrony danych.
 3. Firma hostingowa prowadzi dzienniki na poziomie serwera, aby zapewnić niezawodność techniczną. Rejestracja może podlegać:
  • zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – strony, pliki),
  • czas otrzymania zapytania,
  • czas odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienckiej – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP,
  • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – jeżeli do Witryny uzyskano dostęp poprzez link,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o adresie IP,
  • informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług za pośrednictwem rejestratorów na stronie internetowej,
  • informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora i przesyłanej przez Operatora.

4. Prawa użytkownika i dodatkowe informacje na temat korzystania z danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator (Sprzedawca) ma prawo przekazać Dane osobowe użytkowników (Kupujących) innym odbiorcom, jeżeli jest to konieczne do wykonania zawartej z nimi umowy sprzedaży lub do wypełnienia obowiązków spoczywających na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na podstawie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • banki
  • operatorzy płatności
  • komentuj operatorzy systemu
  • operatorzy rozwiązań czatu online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy wykorzystują dane do osiągnięcia celu Sklepu
  • firmy świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora (Sprzedającego).
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania powiązanych czynności określonych w odrębnych przepisach (np. Dotyczących rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 lata.
 3. Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora:
  • dostęp do twoich danych osobowych,
  • poprawianie ich,
  • usunąć,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • i transfer danych.
 4. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu wskazanemu w pkt 3.3 c) przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowaniu, jednak prawo do sprzeciwu nie może być wykonane, jeżeli są ważne , prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania interesów, praw i wolności nadrzędnych dla użytkownika, w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 5. Od działań Administratora można się odwołać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia Sklepu.
 7. W stosunku do użytkownika mogą być podejmowane działania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz marketingu bezpośredniego przez Administratora (Sprzedawcę).
 8. Dane osobowe nie są przekazywane z krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie wysyłamy ich poza Unię Europejską.

5. Informacje o formularzach

 1. Sklep gromadzi informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli są one przekazywane.
 2. Sklep może zapisać informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP).
 3. W niektórych przypadkach sklep może zapisać informacje, które ułatwiają powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się w adresie URL strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. W celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu biznesowego itp. Za każdym razem kontekst i opis formularza jasno informują o tym, do czego służy.

6. Administrator systemu Windows

 1. Informacje o zachowaniu użytkownika w Sklepie mogą podlegać logowaniu. Dane te służą do administrowania Sklepem.

7. Ważny marketing techniczny

 1. Sprzedawca korzysta z analizy statystycznej ruchu w witrynie za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych operatorowi tej usługi, a jedynie anonimowe informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje pochodzące z plików cookie za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Sprzedawca stosuje techniki remarketingowe, które umożliwiają dopasowanie komunikatów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może złudzić, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce żadne dane osobowe nie są przekazywane od Sprzedawcy operatorom reklamowym . Warunkiem technologicznym takich działań jest obsługa plików cookie.
 3. Sprzedawca korzysta z piksela Facebooka. Technologia ta oznacza, że ​​Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba zarejestrowana w niej korzysta ze Sklepu. W takim przypadku opiera się na danych, dla których sam jest administratorem, ponieważ sprzedawca nie udostępnia żadnych dodatkowych danych osobowych na Facebooku. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Sprzedawca stosuje rozwiązanie do testowania zachowania użytkownika poprzez tworzenie map cieplnych i rejestrowanie zachowań na stronie. Informacje te są anonimowe, zanim zostaną przesłane do operatora usługi, aby nie wiedział, której osoby fizycznej dotyczy. W szczególności hasła i inne dane osobowe nie podlegają rejestracji.
 5. Sprzedawca stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Sklepu w stosunku do użytkowników, np. Które może wysłać użytkownikowi wiadomość e-mail po odwiedzeniu określonej podstrony, pod warunkiem, że wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Sprzedawcy.

8. Informacje o plikach cookie

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookie.
 2. Pliki cookies (tzw. „Ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem umieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:
  1. utrzymywanie sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Sklepu;
  2. osiągnięcie celów określonych powyżej w sekcji „Ważne techniki marketingowe”;
 5. W Susteo stosowane są dwa podstawowe typy plików cookie: pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie. „Sesyjne” pliki cookie to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach pliku cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą zmienić ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka internetowa pozwala usuwać pliki cookie. Możliwe jest również automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 8. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z operatorem Sklepu, w szczególności następujące firmy: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą biuro w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookie – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie plików cookie niezbędnych do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, aw skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
 2. Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz używaną przeglądarkę internetową z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Pease Visit our GDRP page for more information : here

Menu główne